2740 Abony, Vasút út 16. +36 (53) 360-096


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Györe Pál (1924 - 2006)Györe Pál 1924. január 4-én született Abonyban.

Itt végezte elemi és polgári iskoláit, ezt követte a szolnoki Felsőkereskedelmi Iskola, ahol érettségi bizonyítványt szerzett.

Első munkahelye Abony Községi Elöljárósága volt, ahol 1943-tól jegyzőgyakornok. Hosszabb ideig anyakönyvvezetőként, majd a Tanácsakadémia elvégzése után – nyugalomba vonulásáig – vb-titkárként tevékenykedett.

Foglalkozása mellett egész életútját végigkísérte a helyi emlékek tisztelete, megbecsülése, gyűjtése. Tevékenysége kiterjedt a község belterületére és a 22 ezer holdas településhatár tanyavilágára is.

Először lakása telt meg velük, innen a Petőfi Művelődési Házba, majd az abonyi községháza tároló helyiségeibe kerültek. Ekkor már egyre sürgetőbben merült fel annak szükségessége, hogy az összegyűjtött tárgyaknak, emlékeknek megfelelő körülményeket kellene biztosítani, végleges helyet ahol őrizni lehet és az érdeklődőknek bemutatni.

Györe Pál kezdeményezője volt az abonyi Községi Tanács 1959. évi múzeum alapításáról szóló határozatának.

Az 1959-ben megalakult múzeum igazgatói feladatkörét 2005. június végéig látta el.

Szervezőmunkájának eredményeként 1967 novemberére, az abonyi lakosok összefogásával megújult a gyűjteménynek otthont adó XVIII. század végén épült klasszicizáló uradalmi magtár épület. Egy újabb felújítást 1981-83 között elsősorban a Mechanikai Művek támogatásával sikerült megvalósítani. Ekkor bővült a kiállítási terület; a talajművelő eszközök, fogatok, járgányok bemutatását lehetővé tévő udvari színnel.

A néprajzi, történeti, régészeti érdeklődéssel és leginkább lokálpatriotizmussal, elkötelezettséggel megáldott személy fáradtságot nem ismerve, helyismeretét, köztiszteletben álló személyiségét, emberszeretetét latba vetve gyűjtötte a település múltjának, az itt élő emberek mindennapjainak tárgyi emlékeit. Szervezte a felújítási, karbantartási munkákat, rendezte a kiállításokat, gondját viselte a múzeumi eszmének.

Az Abonyi Lajos Falumúzeum történetét tárgyaló írásaiból megtudhatjuk, nem csak a legszélesebb értelemben vett múzeumi gyűjtőmunkát folytatta az általa vezetett múzeumban: a gyűjteményekre kiterjedt népművelő, hagyományápoló tevékenység épült. A saját maga által írt cikkek, tanulmányok, krónikák, néprajzi és nyelvjárási pályamunkák hosszú sora mellett arra is jutott figyelme, energiája, hogy másokat is – Balogh Sándort, Keszei Gyulát, Temesközy Istvánt – kutatásra bíztasson és munkájukat segítse.

Munkáját több ízben elismerték, ezek közül kiemelkednek:

1978. Pest Megyéért Emlékérem

1996. Abony Város Díszpolgára

2004. Pest Megyéért Emlékérem

2006. A Magyar Kultúra Lovagja

Az utóbbi kitüntetésnek négy napon át örülhetett. 2006. január 25-én – nevenapján – örökre eltávozott Abony pótolhatatlan helytörténésze és krónikása.